За центъра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Център за професионално обучение „Обсерватория” е юридическо лице, собственост на Синдикална Федерация „Металици”.

ЦПО „Обсерватория” разполага с отлични възможности за осъществяване на професионална обучителна дейност за широк спектър от професии, както и с голям потенциал за предоставяне на различни консултантски услуги. Центъра използва система за управлението СУОБЪЛ

ЦПО „Обсерватория” осъществява професионално обучение за придобиване на квалификация по професия, или по част от професия, както и нейното усъвършенстване.