СФ "Металици"

 

Синдикална федерация "Металици" е национална федерация на работещите в металургията /стоманодобивна и цветна металургия/ и в предприятия, произвеждащи оборудване за металургията.

От заетите в металургията на България в СФ "Металици" членуват 10 000 души, което е около 60% от заетите в бранша.

СФ "Металици" е създадена през м. май 1992 г. и е пълноправен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България, на Световната федерация на индустриалните работници и на Европейската федерация на индустриалните работници.