Строителство Търговия на едро и дребно Финанси,банково и застрахователно дело Счетоводство и данъчно облагане Администрация и управление Секретарски и административни офис дейности Приложна информатика Машиностроене,металообработване и металургия Електротехника и енергетика Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Фризьорски и козметични услуги

Строителство

X. Професионално направление: Строителство: код - 582

1.Професия: Строител: код - 582030
1.1 Специалност: Кофражи: код - 5820302, II степен на професионална квалификация
1.2 Специалност: Армировка и бетон: код - 5820303, II степен на професионална квалификация
1.3 Специалност: Зидария: код - 5820304, II степен на професионална квалификация
1.4 Специалност: Мазилки и шпакловки: код - 5820305, II степен на професионална квалификация
1.5 Специалност: Вътрешни облицовки и настилки: код - 5820306, II степен на професионална квалификация
1.6 Специалност: Външни облицовки и настилки: код - 5820307, II степен на професионална квалификация
1.7 Специалност: Бояджийски работи: код - 5820309, II степен на професионална квалификация
1.8 Специалност: Строително дърводелство: код - 5820310, II степен на професионална квалификация
1.9 Специалност: Покриви: код - 5820312, II степен на професионална квалификация

2.Професия: Строител-монтажник: код - 582040
2.1 Специалност: Стоманобетонни конструкции: код - 5820401, II степен на професионална квалификация
2.2 Специалност: Метални конструкции: код - 5820402, II степен на професионална квалификация

3.Професия: Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи: код - 582050
3.1 Специалност: Вътрешни ВиК мрежи: код - 5820501, II степен на професионална квалификация
3.2 Специалност: Външни ВиК мрежи: код - 5820502, II степен на професионална квалификация

Търговия на едро и дребно

II. Професионално направление: Търговия на едро и дребно: код - 341

1. Професия: Продавач-консултант: код - 341020
1.1 Специалност: Продавач-консултант: код - 3410201, II степен на професионална квалификация

Финанси,банково и застрахователно дело

III. Професионално направление: Финанси,банково и застрахователно дело: код - 343

1. Професия: Финансов отчетник: код - 343020
1.1 Специалност: Финансова отчетност: код - 3430201, II степен на професионална квалификация

Счетоводство и данъчно облагане

IV. Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане: код - 344

1. Професия: Оперативен счетоводител: код - 344030
1.1 Специалност: Оперативно счетоводство: код - 344001, III степен на професионална квалификация

Администрация и управление

V. Професионално направление: Администрация и управление: код - 345

1. Професия: Касиер: код - 345060
1.1 Специалност: Касиер: код - 3450601, I степен на професионална квалификация

Секретарски и административни офис дейности

VI. Професионално направление: Секретарски и административни офис дейности: код - 346

1.Професия: Офис-мениджър: код - 346010
1.1 Специалност: Бизнес-администрация: код - 3460101, III степен на професионална квалификация

2.Професия: Офис-секретар: код - 346020
2.1 Специалност: Административно обслужване: код - 3460201, II степен на професионална квалификация

Приложна информатика

VII. Професионално направление: Приложна информатика: код - 482

1.Професия: Оператор на компютър: код - 482030
1.1 Специалност: Текстообработване: код - 4820301, I степен на професионална квалификация

Машиностроене,металообработване и металургия

VIII. Професионално направление: Машиностроене,металообработване и металургия: код - 521

1.Професия: Машинен техник: код 521010
1.1 Специалност: Машини и системи с ЦПУ: код - 5210105, III степен на професионална квалификация

2.Професия: Заварчик: код - 521090

2.1 Специалност: Заваряване: код - 5210901, I степен на професионална квалификация

3.Професия: Шлосер: код - 521110
1.1 Специалност: Шлосерство: код - 5211101, I степен на професионална квалификация

Електротехника и енергетика

IX. Професионално направление: Електротехника и енергетика: код - 522

1.Професия: Електротехник: код - 522010
1.1 Специалност: Електрически машини и апарати: код - 5220101, III степен на професионална квалификация
1.2 Специалност: Електрообзавеждане на производство: код - 5220103, III степен на професионална квалификация

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

XI. Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг: код - 811

1.Професия: Ресторантьор: код - 811060
1.1 Специалност: Кетъринг: код - 8110603, III степен на професионална квалификация

2.Професия: Сервитьор -барман: код - 811080
2.1 Специалност: Обслужване на заведения в обществено хранене: код - 8110801, II степен на професионална квалификация

Фризьорски и козметични услуги

XII. Професионално направление: Фризьорски и козметични услуги: код - 815

1.Професия: Фризьор: код - 815010
1.1 Специалност: Фризьорство: код 8150101, II степен на професионална квалификация
1.2 Специалност: Организация и технология на фризьорските услуги: код - 8150102, III степен на професионална квалификация

2.Професия: Козметик: код - 815020
2.1 Специалност: Козметика: код - 8150201, II степен на професионална квалификация
2.2 Специалност: Организация и технология на козметичните услуги: код - 8150202, III степен на професионална квалификация

3.Професия: Маникюрист-педикюрист: код - 815030
3.1 Специалност: Маникюр,педикюр и ноктопластика: код - 8150301, II степен на професионална квалификация