Машиностроене,металообработване и металургия

VIII. Професионално направление: Машиностроене,металообработване и металургия: код - 521

1.Професия: Машинен техник: код 521010
1.1 Специалност: Машини и системи с ЦПУ: код - 5210105, III степен на професионална квалификация

2.Професия: Заварчик: код - 521090

2.1 Специалност: Заваряване: код - 5210901, I степен на професионална квалификация

3.Професия: Шлосер: код - 521110
1.1 Специалност: Шлосерство: код - 5211101, I степен на професионална квалификация