Строителство

X. Професионално направление: Строителство: код - 582

1.Професия: Строител: код - 582030
1.1 Специалност: Кофражи: код - 5820302, II степен на професионална квалификация
1.2 Специалност: Армировка и бетон: код - 5820303, II степен на професионална квалификация
1.3 Специалност: Зидария: код - 5820304, II степен на професионална квалификация
1.4 Специалност: Мазилки и шпакловки: код - 5820305, II степен на професионална квалификация
1.5 Специалност: Вътрешни облицовки и настилки: код - 5820306, II степен на професионална квалификация
1.6 Специалност: Външни облицовки и настилки: код - 5820307, II степен на професионална квалификация
1.7 Специалност: Бояджийски работи: код - 5820309, II степен на професионална квалификация
1.8 Специалност: Строително дърводелство: код - 5820310, II степен на професионална квалификация
1.9 Специалност: Покриви: код - 5820312, II степен на професионална квалификация

2.Професия: Строител-монтажник: код - 582040
2.1 Специалност: Стоманобетонни конструкции: код - 5820401, II степен на професионална квалификация
2.2 Специалност: Метални конструкции: код - 5820402, II степен на професионална квалификация

3.Професия: Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи: код - 582050
3.1 Специалност: Вътрешни ВиК мрежи: код - 5820501, II степен на професионална квалификация
3.2 Специалност: Външни ВиК мрежи: код - 5820502, II степен на професионална квалификация