Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

XI. Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг: код - 811

1.Професия: Ресторантьор: код - 811060
1.1 Специалност: Кетъринг: код - 8110603, III степен на професионална квалификация

2.Професия: Сервитьор -барман: код - 811080
2.1 Специалност: Обслужване на заведения в обществено хранене: код - 8110801, II степен на професионална квалификация