Курсове за правоспособност по професията “Заварчик“ Курсове за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по “Електробезопасност” до и над 1000 V Курсове за “Машинисти на товароподемни кранове“ Курсове за “Машинисти на подвижни работни площадки“ Курсове за водачи на “Електрокари и мотокари” Курсове за лицата, които окачват товарите “Прикачвачи“ (Подкранови работници)

Курсове за правоспособност по професията “Заварчик“

В ЦПО „Обсерватория“ ЕООД провеждаме обучение за правоспособност по ЗАВАРЯВАНЕ , процес на заваряване РЕДЗ, МИГ/МАГ, ВИГ, ГКЗ.
На всички успешно приключили обучението, издаваме Удостоверение за професионално обучение и безсрочно Свидетелство за правоспособност по заваряване, степен на правоспособност - “Заварчик на ъглови шевове“, “Заварчик на листов материал“ и “Заварчик на тръби“ валидни и за ЕС.
Провеждаме изпити за удължаване на срока на придобита степен на правоспособност по заваряване - “Заварчик на ъглови шевове“, “Заварчик на листов материал“ и “Заварчик на тръби“.

Курсове за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по “Електробезопасност” до и над 1000 V

В ЦПО “Обсерватория“ ЕООД провеждаме обучение и проверка на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ от първа до пета група. Издаваме Удостоверение за квалификационна група по електро-безопасност. Курсовете провеждаме индивидуално в учебния център и в групи по месторабота.

Курсове за “Машинисти на товароподемни кранове“

В Център за професионално обучение “Обсерватория“ ЕООД провеждаме курсове за придобиване на правоспособност по управление на товароподемни кранове. На преминалите курса на обучение ще бъде издадено Свидетелство за правоспособност за работа с кранове - II степен с товароподемност до 40 тона валидно за ЕС

 

Курсове за “Машинисти на подвижни работни площадки“

В Център за професионално обучение “Обсерватория“ ЕООД провеждаме обучение за правоспособност по управление на подвижни работни площадки (Автовишки). На успешно приключилите обучението издаваме Свидетелство за правоспособност и Удостоверение за професионална квалификация валидни за ЕС.

Курсове за водачи на “Електрокари и мотокари”

В Център за професионално обучение “Обсерватория“ ЕООД провеждаме курсове за правоспособност за работа с Електрокари и Мотокари. В обучението могат да се включат всички желаещи да придобият Свидетелство за правоспособност втора група - за работа с универсални и/или специализирани високоповдигачи и Удостоверение за професионална квалификация валидни за ЕС. Провеждаме изпити за актуализиране на правоспособност за работа с Електрокари и Мотокари в предприятията. Изпитите провеждаме индивидуално в учебния център и в групи по месторабота.

Курсове за лицата, които окачват товарите “Прикачвачи“ (Подкранови работници)

В ЦПО “Обсерватория“ ЕООД в учебната база провеждаме курсове за първоначално и ежегодно обучение и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления, “Прикачвачи“ и на лицата, които управляват товароподемните съоръжения. След приключване на курса ще бъде издадено Удостоверение за преминато обучение за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.