Курсове за лицата, които окачват товарите “Прикачвачи“ (Подкранови работници)

В ЦПО “Обсерватория“ ЕООД в учебната база провеждаме курсове за първоначално и ежегодно обучение и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления, “Прикачвачи“ и на лицата, които управляват товароподемните съоръжения. След приключване на курса ще бъде издадено Удостоверение за преминато обучение за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.