Курсове за водачи на “Електрокари и мотокари”

В Център за професионално обучение “Обсерватория“ ЕООД провеждаме курсове за правоспособност за работа с Електрокари и Мотокари. В обучението могат да се включат всички желаещи да придобият Свидетелство за правоспособност втора група - за работа с универсални и/или специализирани високоповдигачи и Удостоверение за професионална квалификация валидни за ЕС. Провеждаме изпити за актуализиране на правоспособност за работа с Електрокари и Мотокари в предприятията. Изпитите провеждаме индивидуално в учебния център и в групи по месторабота.