Курсове за “Машинисти на подвижни работни площадки“

В Център за професионално обучение “Обсерватория“ ЕООД провеждаме обучение за правоспособност по управление на подвижни работни площадки (Автовишки). На успешно приключилите обучението издаваме Свидетелство за правоспособност и Удостоверение за професионална квалификация валидни за ЕС.