Курсове за “Машинисти на товароподемни кранове“

В Център за професионално обучение “Обсерватория“ ЕООД провеждаме курсове за придобиване на правоспособност по управление на товароподемни кранове. На преминалите курса на обучение ще бъде издадено Свидетелство за правоспособност за работа с кранове - II степен с товароподемност до 40 тона валидно за ЕС