Курсове за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по “Електробезопасност” до и над 1000 V

В ЦПО “Обсерватория“ ЕООД провеждаме обучение и проверка на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ от първа до пета група. Издаваме Удостоверение за квалификационна група по електро-безопасност. Курсовете провеждаме индивидуално в учебния център и в групи по месторабота.