Здравословни и безопасни условия на труд в предприятията

Здравословни и безопасни условия на труд в предприятията

  Учебна програма

09.00 – 09.30 ч.   Регистрация на участниците в семинара 

09.30 - 11.00 ч.    Панел 1: Огнян АтанасовЕвропейско законодателство в областта на ЗБУТ.  Държавна политика и национална програма за безопасност и здраве при работа/2018 – 2020 г./. Основни промени и новости в нормативната база по безопасни и здравословни условия на труд. Новите стандарти за качество на услугите предлагани от СТМ.         

Панел 2:  Пенка Митрева

Организация  за осигуряване на ЗБУТ в предприятията.Отговорност на работодателя и длъжностните лица. Задължения на работниците и служителите. Периодичност на различни мероприятия по ЗБУТ 

Панел 3: Пенка Митрева Пропуски при осигуряване на ЗБУТ. Добри практики 

Панел 4: Слави Пачалов ·      Първа долекарска помощ на работното място·         

Детайли

Дата 29-01-2019 9:30 am
Event End Date 28-01-2019 5:30 pm
Капацитет Неограничен
Registered 0
Единична цена 125.00 лв. с ДДС
125.00лв.
We are no longer accepting registration for this event