Практически курс по електротехника за любители

Практически курс по електротехника за любители

Курсът ще стартира на 15.10.2019г., като занятията ще са всеки вторник и четвъртък от 08:30ч. до 10:30ч. в продължение на 6 седмици.

 

ПРОГРАМА:

 

 1. Общи понятия за електричеството:
  • Видове електричество – статично , постоянен и променлив ток;
  • Електрическа енергия – основни характеристики;
  • Електрически вериги – видове; видове ел. товари (потребители);
  • трифазни ел.мрежи ниско напрежение;
  • Основни ел.технически закони – закон на Ом и др.
 2. Вредно въздействие на електрическия ток протекъл през човешкото тяло; правила за електробезопасност, заземяване, зануляване и др.
 3. Магнетизъм и електромагнетизъм – видове магнитни материали, свойства, електромагнити.
 4. Електромагнитна индукция – взаимодействие между ел.ток и магнитно поле, принципи на ел. двигатели.
 5. Електроматериалознание:
  • проводникови материали – основни свойства, приложимост;
  • електроизолационни материали – видове, основни изисквания, оценка на изолационните качества;
  • полупроводникови материали, полупроводникови елементи.
 6. Измервания в електротехниката. Измервателни уреди – волтметър, амперметър.
 7. Източници на електроенергия – акумулатори, генератори, фотоволтаици.
 8. Трансформатори
 9. Състав на електроенергийната система: ел. преносни мрежи; ел. разпределителни мрежи; ел.инсталации и ел.табла.
 10. Ел. Инсталации в сгради:
  • Предназначение и основни изисквания;
  • Състав – проводници, инсталационни материали и други основни елементи в инсталациите (ключове и др.). Избор на проводници;
  • Конструктивно оформление – открити, в тръби и др.;
  • Електромонтьорски инструменти – видове, основни изисквания. Ръчни ел.инструменти.
 11. Електрически апарати – прекъсвачи, ел. предпазители, ел. релета и контактори, дефектнотокова защита.
 12. Ел. Потребители – основни означения и характеристики.
 13. Топлинни процеси – охлаждане, изисквания IP.

Детайли

Дата 21-01-2020 8:30 am
Event End Date 27-02-2020 10:30 am
Капацитет Неограничен
Registered 0
Единична цена 195.00лв.
Местоположение
Център за професионално обучение „Обсерватория”
София, България, пл. Македония 1, ет 16, офис 7
Център за професионално обучение „Обсерватория”
195.00лв.
We are no longer accepting registration for this event