Покана за регистрация за събитие

Моля, попълнете информацията по-долу, за да поканите приятел да разгледа или регистрарира за събитие: Курсове за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по “Електробезопасност” до и над 1000 V